جملات انرژی دهنده

۲- یک قلــب پـــاک؛
از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد
و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است …
.

.

۳- این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی…
.

.

۴- برای کشتیهای بی حرکت…………موجها تصمیم می گیرند…..
.

.

۵- باید دنبال شادی ها گشت، غمها خودشان ما را پیدا می کنند
.

.

۶- همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست
 

گاهی بخاطر بودن کسی ست
 

که حواسش به تو نیست ……….
.

.

۷- سقوط تاوان پریدن با بعضی هاست
.

.

۸- ازعصبانیت آدمایی که همیشه مهربونن خیلی بترسید
 

چون وقتی عصبانــــــــی میشن
 

دیگه نمیتونن لبخند بزنن..
.

.

۹- از خدا پرسید: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای آرزو

کردن چه سود دارد؟
 

خدا گفت: شاید در سرنوشتت نوشته باشم; هرچه آرزو کرد!!!
.

.

۱۰- احساس من قیمتی داشت که برای پرداخت آن تو فقیر بودی
.

.

۱۱- موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت، مقدمه گستاخی است ..
.

.

۱۲- زمان آدمها را دگرگون میکند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه

میدارد.

هیچ چیزی دردناکتر از این تضاد میان دگرگونی آدمها و ثبات خاطره

نیست!
.

.

۱۳- آدمهایی که عشقشونو مثل کانال تلویزیون عوض میکنند،
آخرش باید بشینن برفک تماشا کنند ….!!
.

.

۱۴- خودمان را با جمله ” تا قسمت چه باشد ” گول نزنیم…
قسمت، اراده من و توست…
.

.

۱۵- خیـلی احمقیـم اگه فکر کنیـم آدمـا، تـوی شوخـی دلشـون نمی شکنـه
.

.

۱۶- همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی… با آمدنش غافلگیرمان کند!!!
.

.

۱۷- زمانی که خاطره هایت ازامیدهایت قویتر شدند پیــــــــــر شدنت شروع میشود …
.

.

۱۸- روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته تان برایش اهمیتی ندارد چون می خواهد آینده تان باشد…
.

.

۱۹- حسادتِ دوست، از رقابتِ دشمن بدتره !
.

.

۲۰- اگه اولش به فکر آخرش نباشی ….آخرش به فکر اولش میفتی !!!
.

.

۲۱- به جای پاک کردن اشکهایتان، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید.
.

.

۲۲- و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.. .

/ 1 نظر / 37 بازدید
malmal

[قلب]عالیییییییییی