هنوز هم بوی خاک را دوست دارم

هنوز هم بوی خاک را دوست دارم و هنوز هم دلم کودکی ست عاشق
 
بازی با خاک، نگران نباش................
حال دلم خوب است...
فقط گاهی بهانه های خاطراتی را میگیرد که با دستانم خاکش میکنم....
 
......زیر انبوهی از گریه گریه هایی که بویشان را دوست ندارم...
 
 
هنوز هم بوی خاک را دوست دارم و هنوز هم دلم کودکی ست عاشق بازی با خاک، نگران نباش................              حال دلم خوب است... فقط گاهی بهانه های خاطراتی را میگیرد که با دستانم خاکش میکنم.... ......زیر انبوهی از گریه گریه هایی که بویشان را دوست ندارم...
/ 0 نظر / 19 بازدید