یک زن نمی شکند !

یک زن نمی شکند !

هزار تکه می شود

وقتی در عمق صبوری دروغ مردی را به جا رختی تظاهر می آویزد

و آنقدر اتو می کشد تا شکل راستی شود

اما بانو . . .

لباس بد قواره همیشه به تن زار میزند

و معجزه هیچ خیاطی هم کافی نیست .

و تو ، " مرد رویای یک زن "

چگونه از سازی هزار تکه شوق شنیدن آوایی خوش داری . . . ؟


/ 1 نظر / 30 بازدید