آرزوهای من برای شما دوستان خوبم

آرزوهای من برای شما دوستان خوبم

برایت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/2.gifآرزو می‌کنم. روزهای شــــاد http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/3.gif، فوق‌العاده و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/4.gifداشته باشی.

خیلی خودت رو با http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/5.gif مشغول نکن؛

مواظب خودت باشhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/8.gif؛ برای خودت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/9.gif قشنگ‌قشنگ بخـــر.

امیدوارم از آسمون برات http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/10.gif بباره که بتونی باهاش یه http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/11.gif یا شایدم http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/12.gif بخری و هیچ‌وقت به http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/13.gif نیاز زیادی نداشته باشی؛

فقط http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/14.gif باش و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/15.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/16.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/17.gif برو.

راستی... فکر خوبی که http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/18.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/19.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/20.gif و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/21.gif بیشتر بخوری ولی زیــــاد نخورhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/22.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/23.gif؛

هیچوقت با دوستت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/25.gif نکن و از این‌که بگی http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/26.gif خجالت نکش.

از لحظه‌های رمانتیکت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/27.gifلذت ببر؛

بهترین آرزوها رو برای خودت و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/28.gifت آرزو دارم؛
/ 2 نظر / 19 بازدید
malmal

vay che khoshgele[نیشخند][قلب] delam shad shod misi[لبخند]

عالی بود