شعری که سلطان عرب را به خشم آورد

شعری که سلطان عرب را به خشم آورد
momene_ghenaat.jpg

نام استاد مومن قناعت نام شاعر فارسی‌گوی تاجیک همواره به عنوان  نمادی از خردورزی و حکمت در ادبیات معاصر تاجیکستان محسوب می‌شود.

وی که هشتاد سال از عمر پربرکتش میگذرد، همواره با شناخت اوضاع  ایدئولوژی و سیاسی زمان خویش موضوع‌هایی را برای پرداختن انتخاب کرده است  که کمتر تحت تاثیر آفت روزمرگی و شعار‌های ایدئولوژیک قرار گرفته تا بقای  آنها به عنوان یک ارزش ادبی در آینده دور، پایدار باشد.

درد هویت و اصالت ملی، دغدغه اصلی شاعر در تمام آثار اوست.

 وی فردی است که در دهه هشتاد میلادی، هنگام سفرش در هیات کمیته صلح شوروی به  یکی از کشورهای خلیج فارس در پاسخ به درخواست یکی از امرای عرب برای قراعت  شعر آنی، شعری سرود که ردیف آن خلیج فارس بود و در آن مجلس قرائت کرد.

این جسارت شاعر فارسی گوی شوروی سابق، خاطر امرای عرب را تلخ کرد و تا آخر مجلس در سکوت رفتند.

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست

شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی16.gif
/ 0 نظر / 48 بازدید