نگاهم کن.....!

من ...
احساسم را براى تو به حراج میگذارم ...
فقط براى تو ...
به هر قیمتى که تو بخواهى.
به قیمت یک بوسه ...
یک آغوش ...یا حتی یک نوازش.
هرچه بپردازى به تو می فروشمش
کوتاه می آیم.من تمامه احساسم را به تو می فروشم و تو تنها..
نگاهم کن.....!
 
 
/ 0 نظر / 18 بازدید