یوسف یازده برادر داشت

برادری به تعداد نیست

 

به وفاداریست

 

یوسف یازده برادر داشت

 

و حســـــــــــین تنها عبــــــــــاس را

 

 

/ 7 نظر / 26 بازدید
*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟

*ღ*مرد احساسی*ღ*

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری... ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری... ........ سلامی دوباره...خسته نباشید......وبتون حرف نداره......میشه ب وب منم سر بزنید لطفا عایا؟؟؟