اگر گریه نمی کنم...

اگر گریه نمی کنم...!!فکر نکن از سنگم..

من مردم....

قدم زدن از گریه کردنم دردناک تر است....

 

 

بازیگران مرد ,عکس جدید از بازیگران مرد

/ 2 نظر / 13 بازدید
malmal

[لبخند]

محمد مهدی

گریه نمی کنم نه این که سردم گریه غرورمو بهم میزنه مرد برای رفع دل تنگیاش گریه نمیکنه قدم میزنه!