یک وقت هایی

همیشه نمی شود
 
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم…
یک وقت هایی
 
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای…
کم می اوری
 
دل وامانده ات
 
یک نفر را می خواهد!
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید