سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست / هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود / صحنه پیوسته به جاست /
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

فروغ فرخزاد
73629 130 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

 

من از نهایت شب حرف می‌زنم / من از  نهایت تاریکی / و از نهایت شب حرف می‌زنم / اگر به خانه من آمدی برای من /  ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه / که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

فریدون مشیری
73630 183 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

سفر تن را تا خاک تماشا کردی / سفر جان را از خاک به افلاک ببین / گر مرا می‌جویی / سبزه‌ها را دریاب با درختان بنشین

محمدعلی فردین
73631 478 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
بر تربت پاکت بنشینم غمناک / کوهی ز هنر خفته بینم در خاک / از روح بزرگ هنریت فردین / شاید مددی به ما رسد از افلاک

بابک بیات
73632 221 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
سکوت سرشار از ناگفته‌هاست

خسرو شکیبایی
73633 989 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد وآتش به همه عالم زد

حافظ
73634 383 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه / که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

سهراب سپهری
73635 267 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
به سراغ من اگر می‌آیید / نرم وآهسته بیایید / مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

احمد شاملو
73636 923 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

حسن گل نراقی
73637 727 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین
مرا ببوس / که می‌روم به سوی سرنوشت

فرهاد مهراد
73638 284 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

مهدی اخوان ثالث
73639 398 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

حسین پناهی
73640 591 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

خورشید جاودانه می‌درخشد بر مدار خویش / ماییم که پا جای پای خود می‌نهیم وغروب می‌کنیم هر پسین

میرزاده عشقی
73641 841 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم / خاک  وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم / من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک / وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم / معشوق «عشقی» ای وطن، ای عشق پاک ما / ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم

صادق هدایت
73642 428 سنگ قبر بزرگان هنر ایران زمین

/ 0 نظر / 26 بازدید