شب های محرم

گفتم : دعا چیست؟
 

گفتند: طلب نیاز از خالق بی نیاز.

 

گفتم: التماس دعا چیست؟
 

گفتند : خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن
 

پس تو این شب های محرم التماس دعا فراوان

 

/ 1 نظر / 18 بازدید

:((:((:((:(( یا ابالفضل