روزی مـیـرسـد . . .

روزی مـیـرسـد . . .

در حـسـرتـم بـمـانـی در روزی بـارانـی ، مـن در اوج و تـو در ویـرانـی . . .

یـه روزی صـادقـانـه صـدایـت کـردم . . .

عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم . . .

حـالا عاجـزانـه نـگـام مـیـکـنی بـا حـسـرت صـدام مـیـکـنـی اما فــقــط بــرو ...  

 

/ 0 نظر / 8 بازدید