زندگی چیست؟

زندگی آرام است ، مثل آرامش یک خواب بلند

 
زندگی شیرین است ، مثل شیرینی یک روز قشنگ

 

زندگی رؤیایی است ، مثل رؤیای ِیکی کودک ناز

 
زندگی زیبایی است ، مثل زیبایی یک غنچه ی باز
 
 
زندگی تک تک این ساعتهاست
 
 
زندگی چرخش این عقربه هاست
 
 
زندگی راز دل مادر من
 
 
 
زندگی پینه ی دست پدر است
 
 
زندگی مثل زمان در گذر است
 
 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
malmal

zendegi khaste konande o bi hadaf shode[خنثی]