# عاشقانه

فقط یـــــــه جملـــــــه

گـــــــاهی بـــــــاید دست هـــــــاش رو بگیری تـــــــوی دستت...فقط یـــــــه جملـــــــه بهش بگی :مـــــــن واسه یه لحظه بیشـتـــــــر  با تـــــــو بودن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید