هــِــی رفیق....

هــِــی رفیق....
اورا که دُزدیدی نوشه جانت...
فقط،
 
مراقبش باش...
آنکه در کنارشی،
 
قلب و روح من است...
نگذار غمگین باشد...
 
 
 
/ 7 نظر / 9 بازدید
سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/

سلام عزیز دل

[گل] سلام ميخوام يه سايت توپ بهت معرفي کنم. يه سايت براي افزايش افراد انلاين در ياهو مسنجر تمام امکانات رايگان. سربزن. http://www.needadd.ir/