بانو . . .

بانو . . .

بگذار عاشقی کند مردِ قصه ات !

مردها گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
...
گاهی هم در بوسه هایِ کوتاه و ناگهانی شان

بگذار مطمئن باشد که می فهمی

کلام برایش گاهی کافی نیست

گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ دوستت دارم

اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند

عاشقانه برایِ لحظه هایت می شود

ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان

اگر چنین شد دستش را محکم بگیر

بگو : من هم دوستت دارم . . .

بانو . . .

حواست را جمع کن

مرد اگر مردِ قصه باشد ، می شود مجنون . . .

می شود فرهاد . . .

می شود مرد !

بانو . . .

به خاطرت بسپار

هستند هنوز مردهایی که اینچنین هستند . . ./ 1 نظر / 20 بازدید
malmal

همیشه عشق اینجوریم نشون داده نمیشه باید صاف و ساده گفت..عاشقتم